top of page

Indimellem kan livet være forbundet med lidelse og ønske om forandring. 

 

​Når vi mødes, skal vi sammen finde ud af om dine ønsker passer med det jeg kan tilbyde. ​Jeg vil stræbe efter at være åben, lyttende og ærlig for at skabe så meget tryghed som mulig mellem os. Et rum hvor svære følelser, noget ordløst bliver til ord og hvor humor og liv også kan deles.

​Jeg blev færdiguddannet som psykolog i 2004 og har siden været optaget af psykologi, psykoterapi, udredning og i perioder mig selv i egen terapi. For mig hænger de områder sammen så jeg bedst mulig kan være nærværende, vidende og indimellem rådgivende.

 Jeg har gennem mange år arbejdet i klinik for PTSD i psykiatrien med traumatiserede mennesker som følge af krig, flugt, arbejde eller svære opvækst og omsorgssvigt. 

bottom of page